Bestuursleden

Voorzitter: Hans Maerivoet

Ondervoorzitter: Nancy De Neys

Secretaris: Cindy Peeters

Penningmeester: Bruno Verbruggen

Bibliothecarissen: Jean Lou Vansteenwinckel & Nancy De Neys

Econoom: Robert Derauw

Feestbestuur: Francine De Beleyr, Nadia Buyle, Suzanne Van Binst, Dana Vanstallen

Kasnazicht: Linda & Gilbert Deknop 

Onderdirigent: Gilbert Deknop

PR: Wendy Peeters